Защита на лични данни

Декларация за поверителност

Lale Tour се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта Lale Tour и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта Lale Tour вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация 

Lale Tour събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. Lale Tour също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От Lale Tour се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от Lale Tour за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта Lale Tour.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в Lale Tour, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: Lale Tour не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

Lale Tour ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от Lale Tour, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. Lale Tour не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън Lale Tour и фамилията от Web сайтове на Lale Tour.

Използване на вашата лична информация 

Lale Tour събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта Lale Tour и за да доставя услугите, които сте заявили. Lale Tour също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от Lale Tour и присъединените към него. Lale Tour може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

Lale Tour не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. Lale Tour може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително Lale Tour може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за Lale Tour и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

Lale Tour не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

Lale Tour съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на Lale Tour, за да установим кои услуги на Lale Tour са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на Lale Tour на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете Lale Tour ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към Lale Tour или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на Lale Tour; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на Lale Tour, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies) 

Web сайта Lale Tour използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на Lale Tour, или се регистрирате в сайта или услугите на Lale Tour, "бисквитката" ще помогне на Lale Tour да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт Lale Tour, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на Lale Tour, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на Lale Tour, които посещавате.

Защита на личната ви информация 

Lale Tour защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Lale Tour съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация 

Lale Tour ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. Lale Tour ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как Lale Tour защитава вашата информация.

Информация за контакти 

Lale Tour приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че Lale Tour не спазва тази декларация, моля свържете се с Lale Tour чрез info@laletour.bg . Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.