Застраховка

Застраховка за Туроператори Застраховка "Отговорност на туроператора" е със застрахователна полица № 7500190000320 валидна до 14.09.2020г. на "Групама застраховане" ЕАД 

Адрес на регистрация и за кореспонденция: 


АДРЕС: СОФИЯ 1000,   ул."ГЕН. ПЬОТР ПАРЕНСОВ" № 4, АП.2 
МОЛ: КРИСТИНА КОЛАРОВА 
ЕИК:   175095814 
ДДС № : BG 175095814 

 

Застрахователна полица Туроператор